Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nattland Oppveksttun - Avd skole
Merkurvegen 30
5099 BERGEN
Org.nr 974738309
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Bergen kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Nattland Oppveksttun - Avd skole 62,2 61,8 59,3 58,4 65,8
Bergen kommune 2 443,4 2 422,1 2 432,8 2 458,1 2 482,3
Hordaland fylke 5 455,0 5 459,6 5 487,1 5 554,3 5 585,1
Nasjonalt 54 731,6 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning
Nattland Oppveksttun - Avd skole 12,8 12,8 13,0 13,8 11,9
Bergen kommune 13,8 13,6 13,5 13,4 13,1
Hordaland fylke 12,6 12,5 12,5 12,3 12,2
Nasjonalt 12,3 12,3 12,3 12,1 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen
Nattland Oppveksttun - Avd skole 5 8 7 6 5
Bergen kommune 266 274 281 296 319
Hordaland fylke 743 766 801 834 866
Nasjonalt 7 831 8 020 8 423 8 937 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Nattland Oppveksttun - Avd skole 122,5 82,2 88,9 108,4 134,8
Bergen kommune 108,6 105,3 102,9 97,8 90,9
Hordaland fylke 80,7 78,8 75,5 72,6 70,2
Nasjonalt 76,4 75,1 72,0 68,2 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Nattland Oppveksttun - Avd skole 8,2 12,7 12,4 11,0 8,0
Bergen kommune 10,9 11,3 11,6 12,1 12,9
Hordaland fylke 13,6 14,0 14,6 15,0 15,5
Nasjonalt 14,3 14,6 15,1 15,8 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Nattland Oppveksttun - Avd skole 14,1 13,6 14,7 15,2 13,8
Bergen kommune 14,9 14,7 14,7 14,4 14,0
Hordaland fylke 13,5 13,4 13,4 13,2 13,0
Nasjonalt 13,4 13,4 13,4 13,0 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn
Nattland Oppveksttun - Avd skole 13,5 14,1 13,5 15,8 12,9
Bergen kommune 16,2 16,3 16,3 16,6 16,3
Hordaland fylke 14,7 14,9 14,9 15,0 14,9
Nasjonalt 14,3 14,2 14,2 14,4 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning
Nattland Oppveksttun - Avd skole 21,2 15,7 21,6 22,8 15,1
Bergen kommune 18,8 18,4 18,6 18,2 17,4
Hordaland fylke 17,1 17,0 17,1 16,9 16,5
Nasjonalt 17,0 16,9 17,0 16,8 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Nattland Oppveksttun - Avd skole 14,1
Bergen kommune 15,0
Hordaland fylke 14,7
Nasjonalt 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Nattland Oppveksttun - Avd skole 16,8
Bergen kommune 18,2
Hordaland fylke 17,0
Nasjonalt 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Nattland Oppveksttun - Avd skole 14,7
Bergen kommune 20,0
Hordaland fylke 18,7
Nasjonalt 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Nattland Oppveksttun - Avd skole 99,8 98,2 98,0 100,0 100,0
Bergen kommune 99,6 99,4 99,1 99,2 99,4
Hordaland fylke 98,9 98,8 98,3 98,4 98,6
Nasjonalt 97,0 96,4 95,9 95,9 95,8
Lærertimer som gis til undervisning
Nattland Oppveksttun - Avd skole 34 797 35 999 35 720 35 798 41 890
Bergen kommune 1 494 809 1 516 582 1 530 141 1 549 310 1 586 357
Hordaland fylke 3 399 598 3 431 010 3 459 313 3 508 500 3 553 356
Nasjonalt 34 514 587 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev
Nattland Oppveksttun - Avd skole 55 56 55 52 59
Bergen kommune 52 53 53 53 55
Hordaland fylke 57 57 57 58 58
Nasjonalt 58 58 58 59 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no