Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nattland Oppveksttun - Avd skole
Merkurvegen 30
5099 BERGEN
Org.nr 974738309
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Bergen kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 62,2 61,8 59,3 58,4 65,8
Antall elever per årsverk til undervisning 12,8 12,8 13,0 13,8 11,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 8 7 6 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 122,5 82,2 88,9 108,4 134,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,2 12,7 12,4 11,0 8,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,1 13,6 14,7 15,2 13,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,5 14,1 13,5 15,8 12,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 21,2 15,7 21,6 22,8 15,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 14,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,8 98,2 98,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 34 797 35 999 35 720 35 798 41 890
Undervisningstimer totalt per elev 55 56 55 52 59
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no