Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nasjonalt
Alle grunnskoler (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Privat
Årsverk for undervisningspersonale 3 267,7
Antall elever per årsverk til undervisning 9,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 537
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 50,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 15,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 89,3
Lærertimer som gis til undervisning 2 095 568
Undervisningstimer totalt per elev 78
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no