Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nasjonalt
Alle grunnskoler (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall Alle eierformer
Årsverk for undervisningspersonale 61 425,1
Antall elever per årsverk til undervisning 11,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 10 020
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 63,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 17,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,7
Lærertimer som gis til undervisning 39 219 325
Undervisningstimer totalt per elev 62
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no