Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nasjonalt
Alle grunnskoler (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall Alle eierformer
Årsverk for undervisningspersonale 60 371,9
Antall elever per årsverk til undervisning 11,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 9 849
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 64,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,4
Lærertimer som gis til undervisning 38 468 024
Undervisningstimer totalt per elev 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no