Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nasjonalt
Alle grunnskoler (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall Alle eierformer
Årsverk for undervisningspersonale 59 356,8
Antall elever per årsverk til undervisning 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 9 389
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 67,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,6
Lærertimer som gis til undervisning 37 715 561
Undervisningstimer totalt per elev 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no