Skoleporten legges ned 1. juli 2021. Statistikken som i dag ligger i Skoleporten blir flyttet til udir.no/statistikk. Les mer på udir.no.

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nasjonalt
Alle grunnskoler (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Privat
Årsverk for undervisningspersonale 2 668,7
Antall elever per årsverk til undervisning 9,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 398
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 54,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 11,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 89,0
Lærertimer som gis til undervisning 1 691 522
Undervisningstimer totalt per elev 78
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no