Skoleporten legges ned 1. juli 2021. Statistikken som i dag ligger i Skoleporten blir flyttet til udir.no/statistikk. Les mer på udir.no.

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nasjonalt
Alle grunnskoler (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 54 942,9
Antall elever per årsverk til undervisning 12,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 8 020
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 75,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,4
Lærertimer som gis til undervisning 34 752 214
Undervisningstimer totalt per elev 58
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no