Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nasjonalt
Alle grunnskoler (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall Alle eierformer
Årsverk for undervisningspersonale 57 611,5
Antall elever per årsverk til undervisning 12,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 8 417
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 74,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,0
Lærertimer som gis til undervisning 36 443 736
Undervisningstimer totalt per elev 58
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no