Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nasjonalt
Alle grunnskoler (offentlige og private)
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning 12,3 12,3 12,1 12,0 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 8 020 8 423 8 937 9 350 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 75,1 72,0 68,2 65,3 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,6 15,1 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,4 13,4 13,0 12,8 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,2 14,2 14,4 14,3 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,9 17,0 16,8 16,4 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,8 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,8 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,3 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,4 95,9 95,9 95,8 96,1
Lærertimer som gis til undervisning 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev 58 58 59 60 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no