Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nasjonalt
Alle grunnskoler (offentlige og private)
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17
Årsverk for undervisningspersonale 57 458,4 57 614,5 57 331,4 57 611,5 58 421,0
Antall elever per årsverk til undervisning 12,2 12,2 12,2 12,2 12,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 8 141 8 234 8 167 8 417 8 868
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 75,5 74,7 75,8 74,1 71,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,2 14,3 14,2 14,6 15,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,0 13,1 13,2 13,3 13,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,4 14,1 14,1 14,0 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,9 16,8 16,8 16,8 16,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,4 96,8 96,7 96,0 95,5
Lærertimer som gis til undervisning 35 939 607 36 015 844 36 146 734 36 443 736 36 990 466
Undervisningstimer totalt per elev 58 59 58 58 59
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no