Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Narvik ungdomsskole
Øvreveien 7
8516 NARVIK
Org.nr 874043052
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Narvik kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 21,9 17,2 16,9 49,7 44,3
Antall elever per årsverk til undervisning 7,4 8,3 8,1 8,4 9,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 1 1 3 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 595,0 147,5 76,4 129,6 155,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 0,9 4,6 8,8 5,6 5,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 9,9 11,0 10,7 11,2 12,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,6 14,6 13,5 15,2 17,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 17,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 10 522 9 342 9 196 28 320 25 322
Undervisningstimer totalt per elev 88 79 81 78 70
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no