Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Narvik Montessoriskole (privat)
Beisfjordveien 39
8514 NARVIK
Org.nr 912282880
Privatskole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Narvik Montessoriskole (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 5,8 7,0 7,9 8,4 9,0
Antall elever per årsverk til undervisning 14,1 13,2 10,7 10,0 10,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 3 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 27,4 28,4 27,1 28,9 31,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 51,4 42,5 36,4 32,2 32,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,0 14,6 11,8 11,0 12,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,1 17,2 14,7 13,5 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 4 265 4 703 5 395 5 776 6 232
Undervisningstimer totalt per elev 53 56 69 74 68
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no