Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Narvik kommune
Kommunenr 1805
Alle grunnskoler med adresse i Narvik kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 228,7 211,9 223,1 216,2 210,1
Antall elever per årsverk til undervisning 10,5 10,9 10,3 10,8 11,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 20 21 22 27 25
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 103,0 97,6 89,6 76,3 83,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,7 9,7 10,1 12,5 11,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,2 12,2 11,3 11,8 12,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 11,1 12,4 12,0 12,3 12,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,7 15,8 15,5 15,4 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 17,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,9 97,1 95,1 99,5 98,8
Lærertimer som gis til undervisning 137 484 130 466 139 112 136 477 133 741
Undervisningstimer totalt per elev 67 65 69 66 64
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no