Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nardo skole
Sørenga 2
7032 TRONDHEIM
Org.nr 975289443
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Trondheim kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 23,0 25,5 26,9 27,1 25,8
Antall elever per årsverk til undervisning 16,7 15,0 14,5 15,8 15,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 6 6 7 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 98,0 61,1 62,0 54,4 73,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,0 22,1 21,4 25,7 19,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,7 15,0 14,6 15,9 15,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,1 19,1 21,8 19,3 16,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,5 98,1 96,3 100,0 96,5
Lærertimer som gis til undervisning 14 962 16 968 18 332 17 734 17 138
Undervisningstimer totalt per elev 44 49 51 47 47
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no