Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Napp skole (UTGÅTT)
8382 NAPP
Org.nr 975288617
Offentlig skole
Grunnskole
Skoleeier: Flakstad kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 4,8 4,4 4,7
Antall elever per årsverk til undervisning 5,7 4,3 2,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 24,8 135,7 0,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 20,8 3,2 0,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 5,6 4,4 2,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 6,0 4,7 3,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 3 277 3 277 3 441
Undervisningstimer totalt per elev 131 172 265
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no