Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nannestad ungdomsskole
Teiealleen 17
2030 NANNESTAD
Org.nr 975272206
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Nannestad kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Nannestad ungdomsskole Nannestad kommune Viken fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 46,7 142,5 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 12,9 14,2 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 7 28 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 73,9 63,7 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,5 19,9 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 15,5 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 17,3 16,2 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,0 18,5 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 16,5 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 20,3 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,0 19,3 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,1 92,9 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 27 056 90 396 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 51 50 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no