Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nannestad ungdomsskole
Teiealleen 17
2030 NANNESTAD
Org.nr 975272206
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Nannestad kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 46,7
Antall elever per årsverk til undervisning 12,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 7
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 73,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 17,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,1
Lærertimer som gis til undervisning 27 056
Undervisningstimer totalt per elev 51
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no