Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nannestad ungdomsskole
Teiealleen 17
2030 NANNESTAD
Org.nr 975272206
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Nannestad kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 46,3
Antall elever per årsverk til undervisning 12,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 8
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 67,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 90,7
Lærertimer som gis til undervisning 26 828
Undervisningstimer totalt per elev 53
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no