Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nannestad ungdomsskole
Teiealleen 17
2030 NANNESTAD
Org.nr 975272206
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Nannestad kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 44,0
Antall elever per årsverk til undervisning 12,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 76,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 16,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 89,8
Lærertimer som gis til undervisning 25 213
Undervisningstimer totalt per elev 54
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no