Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nannestad ungdomsskole
Teiealleen 17
2030 NANNESTAD
Org.nr 975272206
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Nannestad kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Nannestad ungdomsskole 44,0 45,8 46,3 46,6 46,7
Nannestad kommune 129,7 134,2 136,1 135,2 142,5
Akershus fylke 6 135,3 6 205,3 6 340,7 6 549,3 6 765,1
Nasjonalt 54 731,6 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning
Nannestad ungdomsskole 12,2 12,2 12,4 13,2 12,9
Nannestad kommune 14,7 14,3 14,0 14,8 14,2
Akershus fylke 14,1 14,0 13,9 13,7 13,4
Nasjonalt 12,3 12,3 12,3 12,1 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen
Nannestad ungdomsskole 6 6 8 7 7
Nannestad kommune 26 24 24 32 28
Akershus fylke 801 841 835 877 930
Nasjonalt 7 831 8 020 8 423 8 937 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Nannestad ungdomsskole 76,3 76,9 67,1 78,9 73,9
Nannestad kommune 64,4 71,6 72,6 56,5 63,7
Akershus fylke 95,4 91,9 94,1 90,9 86,5
Nasjonalt 76,4 75,1 72,0 68,2 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Nannestad ungdomsskole 14,0 14,1 16,3 14,8 15,5
Nannestad kommune 20,1 17,9 17,5 23,4 19,9
Akershus fylke 13,1 13,6 13,2 13,4 13,7
Nasjonalt 14,3 14,6 15,1 15,8 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Nannestad ungdomsskole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nannestad kommune 16,4 15,8 15,4 16,2 15,5
Akershus fylke 15,3 15,2 15,2 14,6 14,3
Nasjonalt 13,4 13,4 13,4 13,0 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn
Nannestad ungdomsskole 16,3 16,3 16,5 17,6 17,3
Nannestad kommune 15,5 15,5 15,6 16,8 16,2
Akershus fylke 15,5 15,5 15,7 15,8 15,6
Nasjonalt 14,3 14,2 14,2 14,4 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning
Nannestad ungdomsskole 18,1 18,2 18,4 19,6 19,0
Nannestad kommune 19,1 18,4 18,3 19,0 18,5
Akershus fylke 18,8 18,6 18,7 18,4 17,8
Nasjonalt 17,0 16,9 17,0 16,8 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Nannestad ungdomsskole 0,0
Nannestad kommune 16,5
Akershus fylke 15,9
Nasjonalt 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Nannestad ungdomsskole 0,0
Nannestad kommune 20,3
Akershus fylke 18,6
Nasjonalt 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Nannestad ungdomsskole 19,0
Nannestad kommune 19,3
Akershus fylke 19,6
Nasjonalt 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Nannestad ungdomsskole 89,8 89,5 90,7 96,1 94,1
Nannestad kommune 96,8 95,9 89,5 91,1 92,9
Akershus fylke 94,7 93,6 94,3 94,3 93,6
Nasjonalt 97,0 96,4 95,9 95,9 95,8
Lærertimer som gis til undervisning
Nannestad ungdomsskole 25 213 26 657 26 828 27 170 27 056
Nannestad kommune 81 323 85 714 87 540 85 754 90 396
Akershus fylke 3 860 882 3 935 031 4 010 547 4 158 933 4 293 459
Nasjonalt 34 514 587 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev
Nannestad ungdomsskole 54 54 53 50 51
Nannestad kommune 48 50 51 48 50
Akershus fylke 51 51 51 52 53
Nasjonalt 58 58 58 59 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no