Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nannestad ungdomsskole
Teiealleen 17
2030 NANNESTAD
Org.nr 975272206
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Nannestad kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 45,8 46,3 46,6 46,7 49,8
Antall elever per årsverk til undervisning 12,2 12,4 13,2 12,9 12,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 8 7 7 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 76,9 67,1 78,9 73,9 90,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,1 16,3 14,8 15,5 12,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 16,3 16,5 17,6 17,3 16,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,2 18,4 19,6 19,0 18,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,0 18,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 89,5 90,7 96,1 94,1 97,9
Lærertimer som gis til undervisning 26 657 26 828 27 170 27 056 29 379
Undervisningstimer totalt per elev 54 53 50 51 54
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no