Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nannestad kommune
Kommunenr 0238
Alle grunnskoler med adresse i Nannestad kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 129,7 134,2 136,1 135,2 142,5
Antall elever per årsverk til undervisning 14,7 14,3 14,0 14,8 14,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 26 24 24 32 28
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 64,4 71,6 72,6 56,5 63,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 20,1 17,9 17,5 23,4 19,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,4 15,8 15,4 16,2 15,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,5 15,5 15,6 16,8 16,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,1 18,4 18,3 19,0 18,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,8 95,9 89,5 91,1 92,9
Lærertimer som gis til undervisning 81 323 85 714 87 540 85 754 90 396
Undervisningstimer totalt per elev 48 50 51 48 50
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no