Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nannestad kommune
Kommunenr 3036
Alle grunnskoler med adresse i Nannestad kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 134,2 136,1 135,2 142,5 152,0
Antall elever per årsverk til undervisning 14,3 14,0 14,8 14,2 13,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 24 24 32 28 33
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 71,6 72,6 56,5 63,7 54,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,9 17,5 23,4 19,9 21,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,8 15,4 16,2 15,5 14,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,5 15,6 16,8 16,2 15,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,4 18,3 19,0 18,5 17,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,5 14,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,3 19,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,3 18,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,9 89,5 91,1 92,9 87,2
Lærertimer som gis til undervisning 85 714 87 540 85 754 90 396 97 028
Undervisningstimer totalt per elev 50 51 48 50 54
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no