Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Namsskogan skole
Namsskogan
7890 NAMSSKOGAN
Org.nr 975269213
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Namsskogan kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 12,2
Antall elever per årsverk til undervisning 7,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 30,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 20,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 7,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 9,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 9,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 8,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 92,6
Lærertimer som gis til undervisning 7 312
Undervisningstimer totalt per elev 96
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no