Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Namsskogan skole
Namsskogan
7890 NAMSSKOGAN
Org.nr 975269213
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Namsskogan kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Namsskogan skole 10,5 11,6 13,2 13,0 12,2
Namsskogan kommune 12,9 14,6 17,0 16,2 15,2
Trøndelag fylke 4 990,8 5 006,2
Nasjonalt 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning
Namsskogan skole 8,7 8,2 8,0 7,4 7,3
Namsskogan kommune 7,9 7,6 7,1 6,9 6,7
Trøndelag fylke 11,7 11,7
Nasjonalt 12,3 12,3 12,1 12,0 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen
Namsskogan skole 2 2 2 3 3
Namsskogan kommune 2 2 3 4 3
Trøndelag fylke 820 803
Nasjonalt 8 020 8 423 8 937 9 350 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Namsskogan skole 41,5 48,3 37,1 25,0 30,2
Namsskogan kommune 46,0 56,1 33,9 25,0 34,9
Trøndelag fylke 63,8 65,2
Nasjonalt 75,1 72,0 68,2 65,3 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Namsskogan skole 19,1 15,5 18,7 26,2 20,7
Namsskogan kommune 15,5 12,3 18,6 24,7 16,6
Trøndelag fylke 16,4 16,0
Nasjonalt 14,6 15,1 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Namsskogan skole 9,1 9,6 9,9 9,0 9,3
Namsskogan kommune 7,8 8,4 8,0 7,9 7,9
Trøndelag fylke 12,4 12,5
Nasjonalt 13,4 13,4 13,0 12,8 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn
Namsskogan skole 10,6 8,9 7,4 7,0 7,0
Namsskogan kommune 10,6 8,9 7,4 7,0 7,0
Trøndelag fylke 14,3 14,2
Nasjonalt 14,2 14,2 14,4 14,3 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Namsskogan skole 10,5 10,2 10,7 9,5 9,3
Namsskogan kommune 9,4 9,5 9,8 8,9 8,5
Trøndelag fylke 16,1 15,9
Nasjonalt 16,9 17,0 16,8 16,4 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Namsskogan skole 7,8 11,3
Namsskogan kommune 8,3 9,0
Trøndelag fylke 14,3 13,9
Nasjonalt 14,8 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Namsskogan skole 13,5 9,4
Namsskogan kommune 10,1 8,5
Trøndelag fylke 16,7 16,7
Nasjonalt 16,8 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Namsskogan skole 8,6 8,0
Namsskogan kommune 8,6 8,0
Trøndelag fylke 18,1 17,8
Nasjonalt 18,3 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Namsskogan skole 91,1 92,8 78,3 80,1 92,6
Namsskogan kommune 82,4 88,2 68,6 83,1 84,5
Trøndelag fylke 96,8 97,2
Nasjonalt 96,4 95,9 95,9 95,8 96,1
Lærertimer som gis til undervisning
Namsskogan skole 6 725 7 466 8 122 8 179 7 312
Namsskogan kommune 8 264 9 417 10 760 10 316 9 289
Trøndelag fylke 3 190 079 3 192 890
Nasjonalt 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev
Namsskogan skole 81 86 88 96 96
Namsskogan kommune 90 93 101 103 106
Trøndelag fylke 61 61
Nasjonalt 58 58 59 60 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no