Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Namsskogan skole
Namsskogan
7890 NAMSSKOGAN
Org.nr 975269213
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Namsskogan kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 13,5 10,5 11,6 13,2 13,0
Antall elever per årsverk til undervisning 7,7 8,7 8,2 8,0 7,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 2 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 47,0 41,5 48,3 37,1 25,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,8 19,1 15,5 18,7 26,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,2 9,1 9,6 9,9 9,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 11,1 10,6 8,9 7,4 7,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,5 10,5 10,2 10,7 9,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 7,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 8,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 86,8 91,1 92,8 78,3 80,1
Lærertimer som gis til undervisning 8 664 6 725 7 466 8 122 8 179
Undervisningstimer totalt per elev 92 81 86 88 96
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no