Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Namsos ungdomsskole
Olav Duuns Veg 1
7804 NAMSOS
Org.nr 975290115
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Namsos kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 31,8 31,2 32,8 32,6 32,8
Antall elever per årsverk til undervisning 9,7 9,9 9,2 9,2 9,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 1 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 110,7 489,5 179,2 125,9 130,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,0 1,8 4,7 6,6 6,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,0 13,2 12,3 12,2 12,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,5 15,7 14,6 14,9 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 14,9 14,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 18 848 18 506 19 608 19 494 19 456
Undervisningstimer totalt per elev 67 66 71 72 69
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no