Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Namsos kommune
Kommunenr 5005
Alle grunnskoler med adresse i Namsos kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 186,8 173,9 178,1 176,8 171,7
Antall elever per årsverk til undervisning 10,2 10,8 10,4 10,5 10,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 16 18 18 20 17
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 107,8 93,2 94,9 84,3 94,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,6 10,4 9,9 11,2 10,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,3 11,5 11,1 11,2 12,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 11,5 12,8 12,2 12,6 12,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,6 15,3 14,8 14,9 15,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 15,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,6 98,0 98,5 99,0 97,8
Lærertimer som gis til undervisning 120 163 111 556 114 479 112 923 107 917
Undervisningstimer totalt per elev 69 66 69 68 65
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no