Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Namdalseid skole
Namdalseid
7750 NAMDALSEID
Org.nr 975289818
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Namdalseid kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 16,3 23,2 17,2 14,0 22,1
Antall elever per årsverk til undervisning 12,2 7,9 10,7 13,4 7,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 229,7 125,2 119,8 195,1 90,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 4,5 5,6 7,6 5,9 7,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,2 12,6 13,0 15,6 8,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,4 6,1 10,0 12,5 9,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,2 9,6 12,9 16,3 9,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 7,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 11,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 10,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,8 61,9 93,7 95,1 96,1
Lærertimer som gis til undervisning 9 819 14 379 10 366 8 502 14 433
Undervisningstimer totalt per elev 58 88 66 53 94
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no