Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nærsnes barneskole
Sokkabekkveien 7
3478 NÆRSNES
Org.nr 973747029
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Røyken kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 9,9 11,2 11,2 8,7 11,5
Antall elever per årsverk til undervisning 13,7 13,5 14,8 21,7 16,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 91,7 97,9 128,2 122,6 118,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,5 12,7 10,4 14,3 11,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,6 13,4 14,9 21,7 15,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,9 15,3 17,2 26,7 18,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 25,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 85,7 96,6
Lærertimer som gis til undervisning 6 622 7 633 7 490 5 196 7 331
Undervisningstimer totalt per elev 54 55 50 34 46
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no