Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nærøysundet skole
Skolestubben 6
7940 OTTERSØY
Org.nr 975269027
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Nærøysund kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 10,6 11,6 12,0 12,7 12,7
Antall elever per årsverk til undervisning 11,3 10,1 10,2 10,8 11,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 2 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 73,4 97,2 90,8 53,3 44,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,5 9,2 10,0 17,9 22,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,3 10,1 10,0 10,8 11,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,4 12,0 11,0 12,9 12,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,1 11,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 11,1 13,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 6 883 7 628 7 955 8 326 8 450
Undervisningstimer totalt per elev 66 73 73 69 68
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no