Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nærøysundet skole
Skolestubben 6
7940 OTTERSØY
Org.nr 975269027
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Nærøy kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 9,9 10,6 11,6 12,0 12,7
Antall elever per årsverk til undervisning 11,4 11,3 10,1 10,2 10,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 1 1 1 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 54,1 73,4 97,2 90,8 53,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,3 13,5 9,2 10,0 17,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,7 11,3 10,1 10,0 10,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,2 13,4 12,0 11,0 12,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 11,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 6 352 6 883 7 628 7 955 8 326
Undervisningstimer totalt per elev 65 66 73 73 69
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no