Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nærøy ungdomsskole
Sentrumsgata 14
7970 KOLVEREID
Org.nr 975289826
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Nærøy kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 23,9 25,0 25,2 22,7 20,2
Antall elever per årsverk til undervisning 9,5 9,9 8,2 9,2 8,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 3 3 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 115,3 70,6 64,0 74,2 63,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,4 10,9 11,2 11,1 12,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,8 13,2 10,9 12,3 11,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,1 20,2 12,5 14,6 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 14,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,7 92,2 95,6 93,1 97,8
Lærertimer som gis til undervisning 14 003 12 722 14 538 13 276 11 856
Undervisningstimer totalt per elev 69 66 80 71 74
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no