Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nærbø ungdomsskule
Torlandsvegen 2
4365 NÆRBØ
Org.nr 975275841
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Hå kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 29,3 28,5 30,4 35,9 37,3
Antall elever per årsverk til undervisning 8,3 9,3 8,9 7,6 8,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 4 4 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 55,7 63,2 65,4 67,0 92,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,6 13,0 12,2 10,3 7,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 11,1 12,3 11,9 11,0 11,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,0 17,3 16,3 13,1 18,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,9 100,0 96,3 98,8 93,8
Lærertimer som gis til undervisning 16 199 16 570 17 813 21 640 19 613
Undervisningstimer totalt per elev 79 71 74 87 76
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no