Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nabeita oppvekstsenter - Avd skole
7263 HAMARVIK
Org.nr 975282368
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Frøya kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 10,3
Antall elever per årsverk til undervisning 12,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 84,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,4
Lærertimer som gis til undervisning 7 087
Undervisningstimer totalt per elev 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no