Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nabeita oppvekstsenter - Avd skole
7263 HAMARVIK
Org.nr 975282368
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Frøya kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 9,1 9,4 9,7 9,5 10,3
Antall elever per årsverk til undervisning 11,6 13,0 13,3 13,3 12,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 99,0 80,7 85,0 83,6 84,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,0 14,9 14,5 14,7 13,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,7 13,4 13,6 13,6 12,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,2 15,6 15,4 14,6 13,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,4 12,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,6 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 87,2 100,0 94,8 95,4
Lærertimer som gis til undervisning 6 346 6 460 6 640 6 536 7 087
Undervisningstimer totalt per elev 64 57 56 56 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no