Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Myrene skole
Vipevegen 4
3917 PORSGRUNN
Org.nr 975277925
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Porsgrunn kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 29,9 33,8 32,1 33,7 33,7
Antall elever per årsverk til undervisning 8,4 7,8 8,0 8,1 7,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 260,2 219,6 207,0 284,3 160,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 2,9 3,2 3,5 2,6 4,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,3 8,9 9,1 9,2 9,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 1,5 1,4 1,9 2,7 2,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 24,6 15,1 15,0 15,5 17,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,9 16,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,9 18,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 200,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 19 908 21 998 21 558 22 639 22 559
Undervisningstimer totalt per elev 87 94 91 89 92
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no