Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Myre skole
Storgata 27
8430 MYRE
Org.nr 975288129
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Øksnes kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Myre skole Øksnes kommune Nordland fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 34,9 52,3 3 068,9 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 9,7 9,1 9,8 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 11 14 535 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 27,5 31,7 50,4 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 32,7 26,8 17,4 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,9 10,4 10,6 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 10,1 10,3 11,5 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,2 12,4 13,9 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,9 11,1 12,8 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,5 13,8 14,1 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 12,3 12,7 15,1 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 91,1 92,2 93,5 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 22 686 34 417 1 956 925 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 72 78 73 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no