Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Myre skole
Storgata 27
8430 MYRE
Org.nr 975288129
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Øksnes kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 29,1
Antall elever per årsverk til undervisning 11,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 45,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 21,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 11,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,6
Lærertimer som gis til undervisning 18 269
Undervisningstimer totalt per elev 64
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no