Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Myre skole
Storgata 27
8430 MYRE
Org.nr 975288129
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Øksnes kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 27,1
Antall elever per årsverk til undervisning 10,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 66,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,8
Lærertimer som gis til undervisning 16 801
Undervisningstimer totalt per elev 65
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no