Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Myre skole
Storgata 27
8430 MYRE
Org.nr 975288129
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Øksnes kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 26,6
Antall elever per årsverk til undervisning 10,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 45,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 21,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 11,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 16 916
Undervisningstimer totalt per elev 66
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no