Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Myre skole
Storgata 27
8430 MYRE
Org.nr 975288129
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Øksnes kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Myre skole 26,6 27,1 26,9 29,1 34,9
Øksnes kommune 56,1 56,3 55,1 54,1 52,3
Nordland fylke 3 035,2 2 955,6 3 044,7 3 081,1 3 068,9
Nasjonalt 54 731,6 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning
Myre skole 10,5 10,8 11,7 11,0 9,7
Øksnes kommune 9,6 9,4 9,6 9,4 9,1
Nordland fylke 10,2 10,3 10,0 9,8 9,8
Nasjonalt 12,3 12,3 12,3 12,1 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen
Myre skole 6 4 7 6 11
Øksnes kommune 10 8 11 10 14
Nordland fylke 467 462 495 539 535
Nasjonalt 7 831 8 020 8 423 8 937 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Myre skole 45,6 66,5 40,1 45,1 27,5
Øksnes kommune 50,3 58,0 42,8 47,6 31,7
Nordland fylke 59,2 59,3 55,0 50,4 50,4
Nasjonalt 76,4 75,1 72,0 68,2 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Myre skole 21,2 14,4 26,0 21,9 32,7
Øksnes kommune 18,0 14,8 20,5 18,2 26,8
Nordland fylke 15,4 15,6 16,3 17,5 17,4
Nasjonalt 14,3 14,6 15,1 15,8 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Myre skole 13,4 12,8 13,4 13,1 11,9
Øksnes kommune 10,2 9,9 9,6 10,2 10,4
Nordland fylke 11,1 11,2 10,9 10,6 10,6
Nasjonalt 13,4 13,4 13,4 13,0 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn
Myre skole 11,1 12,1 14,1 11,9 10,1
Øksnes kommune 11,6 11,6 13,6 11,3 10,3
Nordland fylke 11,7 11,7 11,4 11,7 11,5
Nasjonalt 14,3 14,2 14,2 14,4 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning
Myre skole 14,3 16,0 16,9 15,7 13,2
Øksnes kommune 12,6 12,8 12,7 12,9 12,4
Nordland fylke 14,3 14,3 14,3 13,9 13,9
Nasjonalt 17,0 16,9 17,0 16,8 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Myre skole 11,9
Øksnes kommune 11,1
Nordland fylke 12,8
Nasjonalt 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Myre skole 16,5
Øksnes kommune 13,8
Nordland fylke 14,1
Nasjonalt 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Myre skole 12,3
Øksnes kommune 12,7
Nordland fylke 15,1
Nasjonalt 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Myre skole 100,0 99,8 92,3 94,6 91,1
Øksnes kommune 94,8 95,9 91,0 94,2 92,2
Nordland fylke 95,9 95,1 92,7 93,1 93,5
Nasjonalt 97,0 96,4 95,9 95,9 95,8
Lærertimer som gis til undervisning
Myre skole 16 916 16 801 16 739 18 269 22 686
Øksnes kommune 37 530 36 551 35 975 35 350 34 417
Nordland fylke 1 924 508 1 890 828 1 938 760 1 965 312 1 956 925
Nasjonalt 34 514 587 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev
Myre skole 66 65 60 64 72
Øksnes kommune 74 76 74 76 78
Nordland fylke 70 69 71 72 73
Nasjonalt 58 58 58 59 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no