Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Myre skole
Storgata 27
8430 MYRE
Org.nr 975288129
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Øksnes kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 27,1 26,9 29,1 34,9 39,0
Antall elever per årsverk til undervisning 10,8 11,7 11,0 9,7 10,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 7 6 11 11
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 66,5 40,1 45,1 27,5 36,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,4 26,0 21,9 32,7 27,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,8 13,4 13,1 11,9 12,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,1 14,1 11,9 10,1 11,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,0 16,9 15,7 13,2 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,9 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,5 18,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 12,3 14,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,8 92,3 94,6 91,1 90,1
Lærertimer som gis til undervisning 16 801 16 739 18 269 22 686 25 998
Undervisningstimer totalt per elev 65 60 64 72 67
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no