Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Myre skole
Storgata 27
8430 MYRE
Org.nr 975288129
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Øksnes kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 26,6 27,1 26,9 29,1 34,9
Antall elever per årsverk til undervisning 10,5 10,8 11,7 11,0 9,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 4 7 6 11
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 45,6 66,5 40,1 45,1 27,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 21,2 14,4 26,0 21,9 32,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,4 12,8 13,4 13,1 11,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 11,1 12,1 14,1 11,9 10,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,3 16,0 16,9 15,7 13,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 12,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 99,8 92,3 94,6 91,1
Lærertimer som gis til undervisning 16 916 16 801 16 739 18 269 22 686
Undervisningstimer totalt per elev 66 65 60 64 72
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no