Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Myre barneskole (utgått)
8430 MYRE
Org.nr 975288153
Offentlig skole
Grunnskole
Indikator og nøkkeltall Øksnes kommune Nordland fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 46,3 3 077,8 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning 10,2 9,7 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 14 549 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 33,2 48,4 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 29,1 17,9 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,3 10,5 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 11,8 11,2 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,0 13,8 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,3 12,6 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,8 14,2 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 14,6 14,8 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 91,8 94,7 96,1
Lærertimer som gis til undervisning 31 175 1 959 102 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev 70 74 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no