Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Myre barneskole (utgått)
8430 MYRE
Org.nr 975288153
Offentlig skole
Grunnskole
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Øksnes kommune 56,3 55,1 54,1 52,3 46,3
Nordland fylke 3 051,7 3 145,5 3 185,2 3 189,1 3 204,3
Nasjonalt 57 611,5 58 421,0 59 356,8 60 371,9 61 425,1
Antall elever per årsverk til undervisning
Øksnes kommune 9,4 9,6 9,4 9,1 10,2
Nordland fylke 10,2 9,9 9,8 9,7 9,6
Nasjonalt 12,2 12,1 12,0 11,8 11,6
Antall assistentårsverk i undervisningen
Øksnes kommune 8 11 10 14 14
Nordland fylke 482 520 563 567 582
Nasjonalt 8 417 8 868 9 389 9 849 10 020
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Øksnes kommune 58,0 42,8 47,6 31,7 33,2
Nordland fylke 58,3 53,7 49,6 49,1 47,2
Nasjonalt 74,1 71,0 67,4 64,6 63,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Øksnes kommune 14,8 20,5 18,2 26,8 29,1
Nordland fylke 15,8 16,5 17,7 17,8 18,2
Nasjonalt 14,6 15,2 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Øksnes kommune 9,9 9,6 10,2 10,4 11,3
Nordland fylke 11,1 10,9 10,5 10,5 10,4
Nasjonalt 13,3 13,2 12,9 12,7 12,4
Lærertetthet 8.-10. trinn
Øksnes kommune 11,6 13,6 11,3 10,3 11,8
Nordland fylke 11,6 11,4 11,6 11,5 11,2
Nasjonalt 14,0 14,0 14,2 14,1 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning
Øksnes kommune 12,8 12,7 12,9 12,4 14,0
Nordland fylke 14,2 14,2 13,8 13,8 13,7
Nasjonalt 16,8 16,8 16,6 16,3 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Øksnes kommune 11,1 12,3
Nordland fylke 12,7 12,5
Nasjonalt 14,7 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Øksnes kommune 13,8 15,8
Nordland fylke 13,9 14,1
Nasjonalt 16,6 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Øksnes kommune 12,7 14,6
Nordland fylke 15,0 14,7
Nasjonalt 18,2 17,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Øksnes kommune 95,9 91,0 94,2 92,2 91,8
Nordland fylke 94,7 92,5 92,6 93,1 94,2
Nasjonalt 96,0 95,5 95,6 95,4 95,7
Lærertimer som gis til undervisning
Øksnes kommune 36 551 35 975 35 350 34 417 31 175
Nordland fylke 1 956 505 2 007 042 2 035 123 2 038 804 2 043 816
Nasjonalt 36 443 736 36 990 466 37 715 561 38 468 024 39 219 325
Undervisningstimer totalt per elev
Øksnes kommune 76 74 76 78 70
Nordland fylke 70 72 73 73 74
Nasjonalt 58 59 60 60 62
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no