Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Myra skole
Myra
4848 ARENDAL
Org.nr 975283216
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Arendal kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Myra skole Arendal kommune Aust-Agder fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 18,6 433,8 1 317,5 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 15,9 12,9 12,2 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 92 293 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 89,5 54,6 48,5 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,4 21,2 22,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,0 14,5 13,1 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 13,8 14,2 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,9 16,7 16,0 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 18,2 16,3 14,8 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,6 17,5 16,7 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 16,4 17,2 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 97,4 97,5 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 12 692 275 937 833 200 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 46 55 59 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no