Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Myra skole
Myra
4848 ARENDAL
Org.nr 975283216
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Arendal kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Myra skole Arendal kommune Agder fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 19,0 432,2 56 418,6
Antall elever per årsverk til undervisning 15,6 12,7 12,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 108 8 937
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 90,6 45,5 68,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,7 25,0 15,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,6 14,0 13,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 13,9 14,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,4 16,3 16,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 97,7 95,9
Lærertimer som gis til undervisning 12 881 275 488 35 830 044
Undervisningstimer totalt per elev 48 56 59
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no