Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Myra skole
Myra
4848 ARENDAL
Org.nr 975283216
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Arendal kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 19,0
Antall elever per årsverk til undervisning 15,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 90,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 12 881
Undervisningstimer totalt per elev 48
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no