Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Myra skole
Myra
4848 ARENDAL
Org.nr 975283216
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Arendal kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 18,2
Antall elever per årsverk til undervisning 15,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 70,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 20,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 12 490
Undervisningstimer totalt per elev 48
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no