Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Myra skole
Myra
4848 ARENDAL
Org.nr 975283216
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Arendal kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 17,8
Antall elever per årsverk til undervisning 14,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 71,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 19,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 12 693
Undervisningstimer totalt per elev 51
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no