Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Myra skole
Myra
4848 ARENDAL
Org.nr 975283216
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Arendal kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Myra skole 17,8 18,2 17,4 19,0 18,6
Arendal kommune 417,4 415,6 429,3 432,2 433,8
Aust-Agder fylke 1 250,1 1 254,8 1 286,5 1 311,5 1 317,5
Nasjonalt 54 731,6 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning
Myra skole 14,6 15,4 15,7 15,6 15,9
Arendal kommune 13,4 13,3 13,0 12,7 12,9
Aust-Agder fylke 12,5 12,5 12,4 12,1 12,2
Nasjonalt 12,3 12,3 12,3 12,1 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen
Myra skole 3 4 3 3 3
Arendal kommune 90 97 104 108 92
Aust-Agder fylke 254 270 268 292 293
Nasjonalt 7 831 8 020 8 423 8 937 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Myra skole 71,8 70,3 80,1 90,6 89,5
Arendal kommune 55,0 50,4 48,0 45,5 54,6
Aust-Agder fylke 54,6 51,2 52,2 47,9 48,5
Nasjonalt 76,4 75,1 72,0 68,2 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Myra skole 19,5 20,4 18,5 15,7 16,4
Arendal kommune 21,5 23,3 24,1 25,0 21,2
Aust-Agder fylke 20,3 21,5 20,9 22,3 22,3
Nasjonalt 14,3 14,6 15,1 15,8 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Myra skole 14,8 15,6 15,8 15,6 16,0
Arendal kommune 14,7 14,9 14,5 14,0 14,5
Aust-Agder fylke 13,3 13,5 13,4 13,1 13,1
Nasjonalt 13,4 13,4 13,4 13,0 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn
Myra skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Arendal kommune 15,0 14,2 14,3 13,9 13,8
Aust-Agder fylke 14,8 14,4 14,2 13,9 14,2
Nasjonalt 14,3 14,2 14,2 14,4 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning
Myra skole 17,1 17,8 17,1 17,4 17,9
Arendal kommune 17,5 17,8 17,3 16,3 16,7
Aust-Agder fylke 16,4 16,7 16,5 15,9 16,0
Nasjonalt 17,0 16,9 17,0 16,8 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Myra skole 18,2
Arendal kommune 16,3
Aust-Agder fylke 14,8
Nasjonalt 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Myra skole 17,6
Arendal kommune 17,5
Aust-Agder fylke 16,7
Nasjonalt 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Myra skole 0,0
Arendal kommune 16,4
Aust-Agder fylke 17,2
Nasjonalt 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Myra skole 100,0 100,0 91,2 100,0 100,0
Arendal kommune 99,3 98,4 96,8 97,7 97,4
Aust-Agder fylke 99,3 98,2 97,4 97,6 97,5
Nasjonalt 97,0 96,4 95,9 95,9 95,8
Lærertimer som gis til undervisning
Myra skole 12 693 12 490 12 173 12 881 12 692
Arendal kommune 261 039 260 675 271 943 275 488 275 937
Aust-Agder fylke 786 204 787 783 808 347 825 782 833 200
Nasjonalt 34 514 587 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev
Myra skole 51 48 47 48 46
Arendal kommune 53 53 55 56 55
Aust-Agder fylke 57 57 58 59 59
Nasjonalt 58 58 58 59 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no